Fælles arbejdsdag forår 2024

Bestyrelsen indkalder herved til fælles arbejdsdag.

Børn er meget velkomne.

Torsdag, den 16. maj 2024, kl. 16.30 – 20.00 ved den store boldbane/legeplads.

Opgaver: opfriskning af legepladser, oprette vejbump, renhold af kantstene, fejning af stier og kantsten. Tilretning af græskanter ved legepladser. Bortskaffelse af haveaffald.

Man skal selv medbringe kost, skovl og spand. Vi har også brug for nogle, der kører haveaffald væk.

Der vil være grillpølser, brød og en forfriskning.

Tilmelding er derfor nødvendig. Send din tilmelding på bestyrelsen@stenbjergkvarteret.dk med angivelse af husnummer samt antal børn/voksne – senest søndag den 12. maj 2024.