Opkrævning 2024

Det årlige kontingent vil blive opkrævet via Betalingsservice/Indbetalingskort 1. maj.

Information til de grundejere, der ikke er tilmeldt Betalingsservice:
Indbetalingskortet med forfald 1. april er fejlbehæftet. Se derfor bort fra det og afvent et nyt indbetalingskort med forfald 1. maj.