Bestyrelsen

Bestyrelsen har på den ordinære generalforsamling i 2016 konstitueret sig således:

Tillidshverv
Navn
Valgt til
Husnr.
Mobilnr.
Formand
Jacob Melau
2020
37
24632839
Kasserer
Claus Larsen
2020
43
30163604
Bestyrelsesmedlem
Morten Sandager
2019
61
40182113
Bestyrelsesmedlem
Henning S. Poulsen
2019
52
Bestyrelsesmedlem
Lars Møller
2020
36
1. bestyrelsessuppleant
Kim Grarup
2019
 45
2. bestyrelsessuppleant
Carsten Wind
2019
 41
Revisor
Sten Erlandsen
2019
4
Revisor suppleant
Tina Bøggild
2019
47