Bestyrelsen

Bestyrelsen har på den ordinære generalforsamling i 2020 konstitueret sig således:

Tillidshverv
Navn
Valgt til
Husnr.
Mobilnr.
Formand
Morten Sandager
2021
61
40182113
Kasserer
Claus Larsen
2022
43
30163604
Bestyrelsesmedlem
Max Christensen
2022
39
Bestyrelsesmedlem
Henning S. Poulsen
2021
52
Bestyrelsesmedlem
Bo Laugesen
2022
71
1. bestyrelsessuppleant
Kim Grarup
2021
 45
2. bestyrelsessuppleant
Carsten Wind
2021
 41
Revisor
Sten Erlandsen
2021
4
Revisor suppleant
Tina Bøggild
2021
47