Bestyrelsen

Oversigt over tillidsposter efter den ordinære generalforsamling i 2024 ser således ud:

Formand
Line Riber
Stenbjergkvarteret 55
51924454
Valgt til 2025

Bestyrelsesmedlem
Henning S. Poulsen
Stenbjergkvarteret 52
26304213
Valgt til 2025

Bestyrelsesmedlem
Max Christensen
Stenbjergkvarteret 39
40452155
Valgt til 2026

Bestyrelsesmedlem
Bo Laugesen
Stenbjergkvarteret 71
61742273
Valgt til 2026

Bestyrelsesmedlem
Jan Christiansen
Stenbjergkvarteret 34
30361292
Valgt til 2026

1. bestyrelsessuppleant
Kim Grarup
Stenbjergkvarteret 45
Valgt til 2025

2. bestyrelsessuppleant
Carsten Wind
Stenbjergkvarteret 33
Valgt til 2025

Revisor
Sten Erlandsen
Stenbjergkvarteret 4
Valgt til 2025

Revisorsuppleant
Tina Bøggild
Stenbjergkvarteret 47
Valgt til 2025