Fælles arbejdsdag forår 2024

Bestyrelsen indkalder herved til fælles arbejdsdag.

Børn er meget velkomne.

Torsdag, den 16. maj 2024, kl. 16.30 – 20.00 ved den store boldbane/legeplads.

Opgaver: opfriskning af legepladser, oprette vejbump, renhold af kantstene, fejning af stier og kantsten. Tilretning af græskanter ved legepladser. Bortskaffelse af haveaffald.

Man skal selv medbringe kost, skovl og spand. Vi har også brug for nogle, der kører haveaffald væk.

Der vil være grillpølser, brød og en forfriskning.

Tilmelding er derfor nødvendig. Send din tilmelding på bestyrelsen@stenbjergkvarteret.dk med angivelse af husnummer samt antal børn/voksne – senest søndag den 12. maj 2024.

Opkrævning 2024

Det årlige kontingent vil blive opkrævet via Betalingsservice/Indbetalingskort 1. maj.

Information til de grundejere, der ikke er tilmeldt Betalingsservice:
Indbetalingskortet med forfald 1. april er fejlbehæftet. Se derfor bort fra det og afvent et nyt indbetalingskort med forfald 1. maj.

Container til juletræer

Der vil blive stillet en container op til juletræer på stamvejen ved den lille legeplads. Kun til juletræer!!!

Containeren kommer den 2. januar og hentes den 5. januar. Juletræer skal være uden pynt.

Vi henstiller til at alle efter nytårsaften rydder op på veje og stier omkring sin husstand og ikke bare lader juletræer, fyrværkeriaffald og confetti mv ligge til andre.

Med ønsket om en glædelig jul et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Arbejdsdag forår 2023

Bestyrelsen indkalder herved til fælles arbejdsdag.

Børn er meget velkomne.

Mandag, den 16. maj 2023, kl. 17.00 ved boldbanen/legeplads/skur.

Opgaver: maling af ny beklædning på skur. Oliering af legepladser. Renhold af kantstene, fejning af stier og kantsten. Tilretning af græskanter ved legepladser. Bortskaffelse af haveaffald.

Man skal selv medbringe kost, skovl og spand. Vi har også brug for nogle, der kører haveaffald væk.

Spande og pensler til maling sørger grundejerforeningen for.

Der vil være grillpølser, brød og en forfriskning. Tilmelding er derfor nødvendig. Send din tilmelding på bestyrelsen@stenbjergkvarteret.dk med angivelse af husnummer samt antal børn/voksne.

Container til juletræer + nytår

Der vil som de øvrige år blive stillet en container op til juletræer på stamvejen ved den lille legeplads. Kun til juletræer!!!

Containeren kommer den 2. januar og hentes den 5. januar. Juletræer skal være uden pynt og de samt at træerne skal placeres i containeren.

Vi henstiller til at alle efter nytårsaften rydder op på veje og stier omkring sin husstand og ikke bare lader juletræer, fyrværkeriaffald og confetti mv ligge til andre. Der er bekosteligt hvis vi skal betale for oprydning.

Med ønsket om et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beskæring af beplantning

Grundejerforeningen har konstateret, at nogle træer langs stamvejen er beskåret uden grundejerforeningens tilladelse. Til efteråret vil en anlægsgartner rette disse træer og tillige beskære de større træerne langs stamvejen og i området.

Det bemærkes, at beskæring eller ændring af grundejerforeningens beplantning og arealer uden foregående aftale er helt uacceptabelt.

Gadelys

Grundejerforeningen har deltaget i fællesmøde med Herning kommune omkring overdragelse af gadelys. Herning kommune har udsendt brev/høring om kommunens påtænkte beslutning om gadelys til alle husejere.

Herning kommune anfører intet om de praktiske afregningsforhold. Det vil være upraktisk for Herning kommune at skulle afregne dels kommende investeringer og løbende vedligehold med de enkelte stikveje individuelt.

Derfor er det bestyrelsens indstilling, at grundejerforeningen påtager sig dels kommende investeringer og løbende vedligehold af gadelys i grundejerforeningens område og indregner det i grundejerforeningsdrift/fremtidige kontingentbetalinger.

Der vil på bestyrelsens foranledning være en formel beslutningsproces herom på den kommende generalforsamling til foråret 2023.

Væltet plankeværk

Bestyrelsen er opmærksomme på det væltede plankeværk på den vestlige legeplads. Plankeværket væltede som et resultat af, at en lægehelikopter landede i umiddelbar nærhed. Bestyrelsen afventer afklaring forsikring og erstatning fra helikoptertjenesten, hvorefter skaderne udbedres.