Fejning af stamvejen fredag den 29. maj. kl. 17.

Vi mødes på den gamle legeplads kl 17. Stamvejen skal fejes, og kantsten renses. Medbring kost, skovl, trillebør m.m. Grundejerforeningen er vært ved en øl eller vand. Hvis vi er så heldige, at mere end 10 personer dukker op, gælder”først til mølle” princippet, da det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer ellers vil blive overtrådt. Vel mødt:)

Oprydning på “ny” legeplads fredag 29. maj kl. 16

Mød gerne op en time eller 2. Vi mødes på den “nye” legeplads, hvor sandområdet under redskaberne skal udvides. Her skal der ligeledes fjernes affald, og opsættes hegn mod naboarealet. Grundejerforeningen sørger for øl og vand. Skulle vi være så heldige, at der dukker mere end 10 personer op, er det “først til mølle” princippet, så vi holder os til maksimalt 10 personer og ikke konflikter med det nuværende forsamlingsforbud. Vel mødt:)

Arbejdsdag

Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i grundejerforeningens fælles arbejdstime fredag den 26. april 2019 kl. 17 – 18.

Vi mødes ved den store legeplads, og målet er at få fejet stamvejen, så medbring kost, skovl og trillebør.

Grundejerforeningen er vært ved en øl/vand.

Container til juletræer

Der vil som de øvrige år blive stillet en container op til juletræer på stamvejen ved den lille legeplads.

Containeren kommer den 2. januar og hentes den 4. eller den 7. januar.

Venligst respekter at den kun er til juletræer uden pynt, samt at træerne skal placeres i containeren.

Beplantning af nye træer – Glædelig jul.

For at skabe en sammenhæng i beplantningen i kvarteret, er der plantet nye træer langs den vestlige del af stamvejen og den vestlige legeplads. Det er samme type træer, som allerede nu omkranser kvarteret.

Forhåbentligt vil det på sigt give et rigtig flot helhedsindtryk.

Grundejerforeningen ønsker en glædelig og et godt nytår til alle .

Container til Juletræer

Grundejerforeningen har igen i år lejet en container, hvor man kan skille sig af med sit juletræ. Den er placeret på sin sædvanlige plads i den vestlige ende af stamvejen fra den 2. til den 4. januar.

Ukrudt fra ubebygget areal.

Kvarteret har været genereret af flyvende ukrudt og tidsler fra den store mængde ukrudt på det ubebyggede areal vest for Stenbjergkvarteret. Grundejerforeningen har været i kontakt med selskabet, der ejer jordstykket. De oplyser, at de starter med at grave ud til den nye udstykning i september, hvorefter problemet bør være løst.

Fortov langs Toustrupvej

Kommunen har netop meddelt Grundejerforeningen, at de i forbindelse med den igangværende byggemodning mod øst henter tilbud hjem på færdiggørelse af fortov langs Toustrupvej. Kommunen meddeler, at arbejdet udføres til foråret.