Arbejdsdag forår 2023

Bestyrelsen indkalder herved til fælles arbejdsdag.

Børn er meget velkomne.

Mandag, den 16. maj 2023, kl. 17.00 ved boldbanen/legeplads/skur.

Opgaver: maling af ny beklædning på skur. Oliering af legepladser. Renhold af kantstene, fejning af stier og kantsten. Tilretning af græskanter ved legepladser. Bortskaffelse af haveaffald.

Man skal selv medbringe kost, skovl og spand. Vi har også brug for nogle, der kører haveaffald væk.

Spande og pensler til maling sørger grundejerforeningen for.

Der vil være grillpølser, brød og en forfriskning. Tilmelding er derfor nødvendig. Send din tilmelding på bestyrelsen@stenbjergkvarteret.dk med angivelse af husnummer samt antal børn/voksne.