Ukrudt fra ubebygget areal.

Kvarteret har været genereret af flyvende ukrudt og tidsler fra den store mængde ukrudt på det ubebyggede areal vest for Stenbjergkvarteret. Grundejerforeningen har været i kontakt med selskabet, der ejer jordstykket. De oplyser, at de starter med at grave ud til den nye udstykning i september, hvorefter problemet bør være løst.