Fortov langs Toustrupvej

Kommunen har netop meddelt Grundejerforeningen, at de i forbindelse med den igangværende byggemodning mod øst henter tilbud hjem på færdiggørelse af fortov langs Toustrupvej. Kommunen meddeler, at arbejdet udføres til foråret.