Træer på den østlige legeplads.

Træerne er nu så fuldvoksne, at de generer enkelte grundejere. Grundejerforeningen har  i den forbindelse anmodet “vores” gartner om at beskære træerne på legepladsen.