Oprydning på “ny” legeplads fredag 29. maj kl. 16

Mød gerne op en time eller 2. Vi mødes på den “nye” legeplads, hvor sandområdet under redskaberne skal udvides. Her skal der ligeledes fjernes affald, og opsættes hegn mod naboarealet. Grundejerforeningen sørger for øl og vand. Skulle vi være så heldige, at der dukker mere end 10 personer op, er det “først til mølle” princippet, så vi holder os til maksimalt 10 personer og ikke konflikter med det nuværende forsamlingsforbud. Vel mødt:)