Arbejdsdag

Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i grundejerforeningens fælles arbejdstime fredag den 26. april 2019 kl. 17 – 18.

Vi mødes ved den store legeplads, og målet er at få fejet stamvejen, så medbring kost, skovl og trillebør.

Grundejerforeningen er vært ved en øl/vand.