Vedligeholdelse af fællesarealer

Efter lidt startvanskeligheder er den samlede pasningsordning for hele kvarteret nu i gang. Det betyder, at områderne nu bliver passet ensartet, og græsarealerne slået samme dag, hvilket gerne skulle give et samlet flottere indtryk af arealerne, der omkredser vores kvarter.

I den forbindelse vil vi gerne fra bestyrelsen venligst opfordre til, at der ikke smides haveaffald, hverken på foreningens fællesarealer, eller på områderne, der omkranser kvarteret.

Legepladser

Der er igangsat en opfriskning af de to legepladser. På den vestlige legeplads indkøbes to nye fodboldmål i mindre størrelse, og de forskellige elementer på legepladsen males.

På den østlige legeplads skiftes et par brædder på “skuret” og sandkassen, og samtidig vedligeholdes plankeværket og legepladsen med maling og algebehandling.

Hunde

Det er af flere grundejere blevet bemærket, at der i Stenbjergkvartet ligger mange hundelorte på stier og ved græsarealer. Grundejerforeningen vil indskærpe, at hundeejere SKAL rydde op efter deres hunde, og derved være med til at områdets øvrige grundejere og beboer frit kan færdes på stier og græsarealer uden at træde i hundelorte.

Det indskærpes ligeledes, at hunde SKAL føres i snor! Grundejerforeningen finder fritgående hunde.

Vinterbekæmpelse

Der er i lighed med tidligere år truffet aftale med Anton Christensen om saltning og snerydning af vejene og stier. Anton Christensen vil salte og rydde sne, når de vurderer, der er behov for det (når de kører for kommunen). Det skal understreges at ordningen om vinterbekæmpelse ikke fratager den enkelte husejer, det husejeransvar man i almindelig har.

Facebook

Grundejerforeningen har taget initaitiv til oprettelsen af en Facebook side “Stenbjergkvarteret, Snejbjerg”.

Formålet med siden er at alle beboerne i Stenbjergkvarteret kan poste information til hinanden på en hurtig og uformel måde. Det er altså en side for alle beboer i alle aldre.

Officielle informationer fra Grundejerforeningen vil naturligvis fortsat ske via omdeling, hjemmeside og e-mail.