Hunde

Det er af flere grundejere blevet bemærket, at der i Stenbjergkvartet ligger mange hundelorte på stier og ved græsarealer. Grundejerforeningen vil indskærpe, at hundeejere SKAL rydde op efter deres hunde, og derved være med til at områdets øvrige grundejere og beboer frit kan færdes på stier og græsarealer uden at træde i hundelorte.

Det indskærpes ligeledes, at hunde SKAL føres i snor! Grundejerforeningen finder fritgående hunde.

Vinterbekæmpelse

Der er i lighed med tidligere år truffet aftale med Anton Christensen om saltning og snerydning af vejene og stier. Anton Christensen vil salte og rydde sne, når de vurderer, der er behov for det (når de kører for kommunen). Det skal understreges at ordningen om vinterbekæmpelse ikke fratager den enkelte husejer, det husejeransvar man i almindelig har.

Facebook

Grundejerforeningen har taget initaitiv til oprettelsen af en Facebook side “Stenbjergkvarteret, Snejbjerg”.

Formålet med siden er at alle beboerne i Stenbjergkvarteret kan poste information til hinanden på en hurtig og uformel måde. Det er altså en side for alle beboer i alle aldre.

Officielle informationer fra Grundejerforeningen vil naturligvis fortsat ske via omdeling, hjemmeside og e-mail.